I. GIỚI THIỆU:
 
Nhân sự là một trong những nguồn lực quan trọng ảnh hưởng đến sự thành công và phát triển bền vững của doanh nghiệp, tổ chức. Việc hoạch định và quản lý nguồn lực này như thế nào để tạo ra hiệu quả cao nhất đang là mối quan tâm rất lớn của các doanh nghiệp, tổ chức hiện nay.
 
 

 
 
Hệ thống quản lý nhân sự, tiền lương ITECHPRO HRP có đầy đủ các tính năng và chức năng tiên tiến giúp cho các đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp quản lý tập trung và hoạch định nguồn lực nhân sự một cách hiệu quả bao gồm công việc từ khâu tuyển dụng, đào tạo, quản lý hồ sơ nhân sự, quản lý các chế độ chính sách, bảo hiểm, quá trình công tác, thay đổi chức vụ, quản lý tiền lương, chấm công, đánh giá nhân viên... cho đến việc lập kế hoạch về nhân sự phục vụ sự phát triển của đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp.
 
II. CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH:
 
Giải pháp quản lý nhân sự, tiền lương ITECHPRO HRP có đầy đủ các tính năng tiên tiến giúp cho các đơn vị tổ chức chủ động trong việc quản lý và hoạch định nguồn lực nhân sự của mình một cách hiệu quả nhất.
 
Các chức năng của phần mềm:
 
 - Phân hệ quản trị hệ thống
 - Phân hệ quản lý danh mục
 - Phân hệ quản lý thông tin nhân viên
 - Phân hệ quản lý chấm công
 - Phân hệ quản lý tiền lương
 - Phân hệ quản lý chế độ chính sách (bảo hiểm)
 - Phân hệ tác nghiệp
 
Phân hệ quản trị hệ thống:
Cho phép người quản trị quản lý chi tiết từng chức năng/dữ liệu và thiết lập quyền sử dụng, truy nhập một cách chặt chẽ. Tất cả quyền của người dùng được gắn trực tiếp vào chức năng và dữ liệu mà người đó được phép sử dụng, đảm bảo chắc chắn người sử dụng sẽ không thể thâm nhập vào những chức năng/dữ liệu khác mà không được phép.
 - Cấu hình thông số hệ thống.
 - Phân quyền cho người dùng hệ thống.
 - Xem, kiểm tra mọi hoạt động, thao tác đến dữ liệu của hệ thống.
 
Phân hệ quản lý danh mục:
Phân hệ này cho phép quản lý một cách tự động tất cả các danh mục thông tin liên quan đến quá trình quản lý nhân sự tại doanh nghiệp, bao gồm các thông tin sau:
 - Danh mục tổ chức.
 - Danh mục lương.
 - Danh mục chế độ chính sách.
 - Danh mục chung.
 - Danh mục phạt.
….
Phân hệ quản lý thông tin nhân viên:
 - Phân hệ này cho phép quản lý toàn bộ thông tin liên quan đến nhân viên trong quá trình làm việc tại doanh nghiệp, bao gồm các loại thông tin như:
 - Thông tin cá nhân.
 - Quan hệ gia đình.
 - Kinh nghiệm làm việc.
 - Quá trình đào tạo, bằng cấp, chứng chỉ.
 - Diễn biến hợp đồng (loại hợp đồng, hết hạn hợp đồng, ký hợp đồng mới,…).
 - Diễn biến lương, thuế TNCN (mức lương, điều chỉnh lương,…).
 - Quá trình đóng bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN.
 - Chế độ thai sản (đối với lao động nữ).
 - Chế độ ốm đau.
 - Nghỉ phép năm, nghỉ không lương, nghỉ hưởng lương.
 - Thông báo nhân viên sắp đến hạn hợp đồng.
 - Thông báo danh sách nhân viên đến hạn tăng lương.
 - Tìm kiếm nhân viên theo nhiều tiêu chí khác nhau.
 
Phân hệ quản lý chấm công:
 - Phân hệ này cho phép quản lý thời gian làm việc của từng nhân viên một cách chi tiết đến từng hoạt động cụ thể của từng ngày. Việc chấm công được thực hiện một cách tự động bằng cách tích hợp với hệ thống quản lý vào / ra thông qua hệ thống thẻ từ hoặc nhận diện vân tay. Bao gồm các nội dung quản lý như:
 - Công hành chính (theo ngày và theo giờ).
 - Công làm theo ca (theo ca và theo giờ).
 - Công thêm giờ (150%, 200%, 300%).
 - Đi muộn / về sớm.
 - Xuất dữ liệu chấm công ra Microsoft Excel.
 - Việc đăng ký và cấp thẻ cho nhân viên sử dụng hết sức đơn giản chỉ bằng 1 thao tác quẹt thẻ.
Phân hệ này còn có chức năng nâng cao là chống nhân viên quẹt thẻ hộ nhau bằng cách chụp ảnh nhân viên tại thời điểm quẹt thẻ (đây là chức năng tùy chọn, chỉ tích hợp khi có yêu cầu của khách hàng).
 
Phân hệ quản lý chế độ chính sách:
Cho phép quản lý chặt chẽ các thông tin liên quan đến chế độ chính sách, quá trình đóng BHXH, BHYT, BHTN và nơi khám chữa bệnh của từng nhân viên.
Và đặc biệt phân hệ này cung cấp chức năng tạo mẫu biểu báo cáo chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước một cách tự động, cụ thể là các mẫu biểu sau:
 - Mẫu 01A-TBH
 - Mẫu C2A-BH
 - Mẫu 03A-TBH
 - Mẫu 03B-TBH
 - Mẫu C66A-HD
 - Mẫu C67A-HD
 - Mẫu C69A-HD
 
Ngoài ra phân hệ này còn cung cấp hệ thống báo cáo linh hoạt về quá trình đóng bảo hiểm của toàn bộ doanh nghiệp.
 - Báo cáo tổng hợp bảo hiểm.
 - Báo cáo tổng số nhân viên đang đóng bảo hiểm.
 - Báo cáo tổng số nhân viên chưa được đóng bảo hiểm
 - Báo cáo tổng hợp nhân viên đang chờ cấp sổ bảo hiểm.
 - Báo cáo tổng số tiền bảo hiểm đóng hàng tháng.
 - Báo cáo số tiền đơn vị đang giữ (2%).
 - Báo cáo tổng số lao động đang nghỉ chế độ thai sản, ốm đau.
Chương trình hỗ trợ xuất tất cả báo cáo, mẫu biểu bảo hiểm ra Microsoft Excel để tiện cho việc chỉnh sửa và in ấn.
 
Phân hệ quản lý tiền lương:
Quản lý thông tin về lương/ thu nhập của cán bộ, nhân viên một cách tự động. Tất cả các thông tin như bậc lương, hệ số lương,… đều được tham số hóa trong hệ thống để thuận tiện cho việc thay đổi, quản lý hiện tại cũng như quản lý sau này.
Phân hệ này sẽ tự động tính lương hàng tháng cho toàn bộ nhân viên công ty, bao gồm các thông tin sau:
 - Lương hành chính.
 - Lương làm thêm giờ (150%, 200%, 300%).
 - Phụ cấp ca đêm.
 - Trợ cấp (chức vụ, đi lại, chuyên cần, bánh sữa, độc hại, kỹ năng, …).
 - Các khoản thưởng.
 - Các khoản giảm trừ.
 - Các loại bảo hiểm.
 - Thuế TNCN.
 - Chức năng in phiếu lương tự động cho từng nhân viên.
 - Chức năng in lệnh chyển tiền lương trả qua ngân hàng.
 - Chức năng xuất dữ liệu ra Microsoft Excel.
 
Phân hệ tác nghiệp:
 - Phân hệ này cho phép nhân viên đăng nhập vào hệ thống để xem các thông tin liên quan như ngày công đi làm, ngày nghỉ, đi muộn, tiền lương và các chế độ của mình, hoặc gửi đề xuất, khiếu nại cho người quản lý.
 - Cho phép nhân viên trong toàn công ty trao đổi thông tin công việc với nhau.
 
III. CÁC TÍNH NĂNG TIÊN TIẾN:
 
Giao diện thân thiện
Hệ thống được xây dựng trên công nghệ Web base, với hệ thống giao diện thân thiện, ngôn ngữ Tiếng Việt sẽ cho phép người sử dụng có thể thao tác với hệ thống một cách dễ dàng.
 
Khả năng quản lý thông tin linh hoạt
Hệ thống cho phép người sử dụng có thể cập nhật thông tin một cách nhanh chóng và chính xác. Tất cả các dữ liệu liên quan có thể được lưu trữ tập trung tại một điểm duy nhất trong hệ thống hoặc có thể được lưu trữ phân tán tại các điểm triển khai và sau đó sẽ tự động tích hợp về cơ sở dữ liệu trung tâm. Dù ở mô hình nào, hệ thống luôn đảm bảo tính thống nhất và toàn vẹn của dữ liệu.
 
Khả năng mở rộng dễ dàng
Hệ thống được xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại của hãng Microsoft, vì vậy đảm bảo khả năng mở rộng hệ thống một cách dễ dàng khi có yêu cầu phát sinh sau này. Việc mở rộng hệ thống sẽ không ảnh hưởng đến tính toàn vẹn, nhất quán của dữ liệu trên hệ thống cũng cũng như sẽ không phá vỡ kiến trúc hiện có của hệ thống.
 
Khả năng tìm kiếm nâng cao
Hệ thống cho phép người sử dụng có thể tìm kiếm tất cả các thông tin có trên dữ liệu hệ thống. Tích hợp khả năng tìm kiếm thông thường như: tìm kiếm theo hệ thống danh mục, tìm kiếm theo nội dung toàn văn và các lựa chọn tìm kiếm dựa trên các tiêu chí tìm kiếm khác nhau.
 
Khả năng thống kê báo cáo
Hệ thống hỗ trợ việc thống kê/in báo cáo số liệu theo các biểu mẫu có sẵn theo quyết định và quy định của Bộ Nội Vụ, Bảo hiểm xã hội… Bên cạnh đó, hệ thống còn hỗ trợ khả năng xây dựng các “báo cáo động” cho phép người dùng tự định nghĩa các biểu mẫu báo cáo một cách linh hoạt theo các nhu cầu truy xuất thực tế. Các biểu mẫu này cũng sẽ được lưu lại trên hệ thống để sử dụng cho những lần tiếp theo.
 
IV. MÔ HÌNH GIẢI PHÁP:
 
Giải pháp được thiết kế theo mô hình Client/Server chạy trên hệ thống mạng LAN/WAN.
Kiến trúc ứng dụng: Web base / Desktop Application.
Môi trường phát triển: Microsoft.
Cơ sở dữ liệu: SQL Server 2005.

 

Mô hình giải pháp
 
 
V. HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ:
 
Hiệu quả của việc ứng dụng phần mềm quản lý nhân sự, tiền lương được thể hiện trong các công việc cụ thể sau:
Có thể sử dụng chương trình ở bất kỳ nơi đâu, chỉ cần có kết nối Internet.
Tích hợp, chia sẻ và quản lý nguồn nhân lực trong toàn bộ tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp một cách dễ dàng.
Là giải pháp tối ưu giúp giảm thiểu chi phí quản lý và giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp.
Là giải pháp tối ưu giúp cho hoạt động quản lý nguồn lực và hỗ trợ việc ra quyết định của lãnh đạo bằng hệ thống báo cáo phân tích, thống kê, đánh giá kịp thời.
Là giải pháp tối ưu giúp quản lý hiệu quả nguồn lực của tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp.
Cung cấp công cụ phân tích trực tuyến để hỗ trợ mục tiêu trong chương trình xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên phục vụ sự nghiệp phát triển bền vững của công ty.
 
VI. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI HỆ THỐNG:
 
Thời gian triển khai toàn bộ hệ thống ITECHPRO HRP thông thường từ 3 đến 10 ngày tính từ thời điểm hai bên ký kết hợp đồng.
Bảng dưới đây là thời gian dự kiến cho các bước triển khai hệ thống ITECHPRO HRP. Thời gian thực tế sẽ phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của từng đơn vị.
 
Bài viết liên quan

Quản lý đào tạo

Phần mềm quản lý đào tạo sẽ giúp cho các doanh nghiệp quản lý tập trung hoạt động đào tạo nhân sự một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả nhất.

Quản lý tuyển dụng

Phần mềm quản lý tuyển dụng sẽ giúp cho các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức quản lý tập trung hoạt động tuyển dụng nhân sự một cách nhanh chóng, chính xác nhất.

Phần mềm chăm sóc khách hàng tự động

Quản lý hoạt động bán hàng, chăm sóc khách hàng, thực hiện chiến dịch marketing một cách tự động, thuận tiện.

Website thương mại điện tử

Giải pháp giúp cho doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm đến hàng triệu người dùng, có tích hợp đồng bộ tồn kho sản phẩm với các điểm bán hàng

Quản lý bán hàng đa điểm

Quản lý chuỗi cửa hàng không giới hạn, xử lý đồng bộ dữ liệu nhiều cửa hàng

BESbswy