I. GIỚI THIỆU

Các tính năng tiên tiến
 - Giao diện thân thiện
 - Hệ thống được xây dựng trên công nghệ Web base, với hệ thống giao diện thân thiện, ngôn ngữ Tiếng Việt sẽ cho phép người sử dụng có thể thao tác với hệ thống một cách dễ dàng.
 
Khả năng quản lý thông tin linh hoạt
     Hệ thống cho phép người sử dụng có thể cập nhật thông tin một cách nhanh chóng và chính xác. Tất cả các dữ liệu liên quan có thể được lưu trữ tập trung tại một điểm duy nhất trong hệ thống hoặc có thể được lưu trữ phân tán tại các điểm triển khai và sau đó sẽ tự động tích hợp về cơ sở dữ liệu trung tâm. Dù ở mô hình nào, hệ thống luôn đảm bảo tính thống nhất và toàn vẹn của dữ liệu.
 
Khả năng mở rộng dễ dàng
    Hệ thống được xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại của hãng Microsoft, vì vậy đảm bảo khả năng mở rộng hệ thống một cách dễ dàng khi có yêu cầu phát sinh sau này. Việc mở rộng hệ thống sẽ không ảnh hưởng đến tính toàn vẹn, nhất quán của dữ liệu trên hệ thống cũng như sẽ không phá vỡ kiến trúc hiện có của hệ thống.
 
Khả năng tìm kiếm nâng cao
    Hệ thống cho phép người sử dụng có thể tìm kiếm tất cả các thông tin có trên dữ liệu hệ thống. Tích hợp khả năng tìm kiếm thông thường như: tìm kiếm theo hệ thống danh mục, tìm kiếm theo nội dung toàn văn và các lựa chọn tìm kiếm dựa trên các tiêu chí tìm kiếm khác nhau.
 
Hiệu quả mang lại
 - Hiệu quả của việc ứng dụng phần mềm quản lý đào tạo ITECHPRO Recruitment được thể hiện trong các công việc cụ thể sau:
 - Người dùng có thể sử dụng chương trình trên nền tảng mạng LAN/ WAN/ Internet.
 - Là công cụ mạnh giúp quản lý hoạt động tuyển dụng của doanh nghiệp từ khâu xây dựng nhu cầu tuyển dụng, quản lý kế hoạch tuyển dụng, quản lý kết quả tuyển dụng, quản lý chi phí tuyển dụng đến quản lý đánh giá sau tuyển dụng, đào tạo một cách tự động, khoa học và hiệu quả.
 - Là công cụ mạnh hỗ trợ doanh nghiệp trong việc lập kế hoạch tuyển dụng và quản lý kế hoạch tuyển dụng một cách tự động và tập trung.
 - Chức năng quản lý chi phí tuyển dụng chi tiết và tổng hợp ngân sách tuyển dụng sẽ giúp doanh nghiệp quản lý cũng như hạch toán được chi phí và ngân sách dành cho hoạt động tuyển dụng nhân viên một cách tối ưu và hiệu quả nhất.
 - Hệ thống công cụ đánh giá kết quả sau tuyển dụng, đào tạo giúp doanh nghiệp đánh giá được chất lượng nhân sự sau tuyển dụng, đào tạo cũng như đánh giá kế hoạch tuyển dụng sao cho phù hợp với nhu cầu phát triển thực tiễn của doanh nghiệp.
 - Là công cụ mạnh giúp quản lý hiệu quả chất lượng nguồn nhân lực và hỗ trợ việc ra quyết định của lãnh đạo thông qua hệ thống báo cáo, phân tích, thống kê và đánh giá kịp thời.
 - Tính năng dự báo thông minh tự động dự báo nhu cầu tuyển dụng, dự báo ngân sách tuyển dụng của doanh nghiệp theo kế hoạch phát triển của doanh nghiệp.



Mô hình quản lý tuyển dụng

II. CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH
Phân hệ quản trị hệ thống
 - Cho phép người quản trị quản lý chi tiết từng chức năng/ dữ liệu và thiết lập quyền sử dụng, truy nhập một cách chặt chẽ. Tất cả quyền của người dùng được gắn trực tiếp vào chức năng và dữ liệu mà người đó được phép sử dụng, đảm bảo chắc chắn người sử dụng sẽ không thể thâm nhập vào những chức năng/ dữ liệu khác mà không được phép.
 
Phân hệ quản lý danh mục
 - Phân hệ này cho phép quản lý một cách tự động tất cả các danh mục thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp.
 
Phân hệ quản lý thông tin nhân viên
 - Phân hệ này cho phép quản lý các thông tin liên quan đến nhân viên trong quá trình vận hành và sử dụng phần mềm tại doanh nghiệp.
 
Phân hệ quản lý thông tin ứng viên
 - Phân hệ này cho phép quản lý các thông tin liên quan đến ứng viên trong quá trình tuyển dụng nhân sự của doanh nghiệp bao gồm các thông tin như: thông tin sơ yếu lý lịch, thông tin CV, thông tin về nguồn cung cấp ứng viên, kho hồ sơ ứng viên, …
 
Phân hệ quản lý ứng viên nộp hồ sơ online
Phân hệ này cho phép quản lý các thông tin liên quan đến việc ứng viên nộp hồ sơ tuyển dụng online từ website của doanh nghiệp. Hệ thống còn có chức năng tích hợp với các trang tuyển dụng trực tuyến, cho phép cho ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp từ các trang tuyển dụng này và hồ sơ ứng viên được cập nhật một cách tự động vào hệ thống quản lý tuyển dụng của doanh nghiệp.
 
Phân hệ quản lý yêu cầu tuyển dụng
 - Phân hệ cho phép người dùng quản lý các yêu cầu tuyển dụng nhân sự được gửi từ các phòng ban/ bộ phận khác nhau trong doanh nghiệp tới bộ phận phụ trách tuyển dụng. Gíup cho ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp từ các trang tuyển dụng này và hồ sơ ứng viên được cập nhật một cách tự động vào hệ thống quản lý tuyển dụng của doanh nghiệp.
 
Phân hệ quản lý tuyển dụng
 - Phân hệ này quản lý toàn bộ quy trình tuyển dụng tại doanh nghiệp từ việc xây dựng yêu cầu tuyển dụng, lập kế hoạch tuyển dụng, quản lý các vòng thi tuyển, phỏng vấn ứng viên cho đến khi ứng viên trúng tuyển trở thành nhân viên tại công ty. Thông tin của từng bước trong quy trình tuyển dụng sẽ được lưu trữ chi tiết trên hệ thống nhằm giúp doanh nghiệp quản lý và tìm kiếm thông tin ứng viên một cách nhanh nhất.
 
Phân hệ quản lý chi phí tuyển dụng
 - Phân hệ này cho phép quản lý tất cả các loại chi phí liên quan đến hoạt động tuyển dụng của doanh nghiệp như: chi phí đăng thông tin tuyển dụng, chi phí mua hồ sơ ứng viên, chi phí thuê tuyển dụng bên ngoài, chi phí tuyển dụng và các loại chi phí liên quan khác, ... được lưu trữ chi tiết trên hệ thống nhằm giúp doanh nghiệp quản lý và tìm kiếm thông tin ứng viên một cách nhanh nhất.
 
Phân hệ quản lý đào tạo
 - Phân hệ này cho phép quản lý toàn bộ kế hoạch đào tạo nhân viên của doanh nghiệp bao gồm việc tổng hợp nhu cầu đào tạo đã được phê duyệt, lập kế hoạch đào tạo, sắp xếp lớp học tự động, quản lý kết quả đào tạo, quản lý ý kiến phản hồi sau đào tạo, theo dõi cam kết của nhân viên sau khoá học, …
 
Phân hệ quản lý đánh giá sau tuyển dụng, đào tạo
 - Phân hệ quản lý đánh giá sau tuyển dụng, đào tạo là công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc đánh giá năng lực nhân viên sau khi kết thúc hoạt động tuyển dụng, đào tạo. Việc đánh giá được thực hiện theo định kỳ tháng, quý, năm nhằm hướng tới các mục tiêu phát triển nhân sự và định hướng nội dung chương trình đào tạo cho các lần đào tạo sau được tốt hơn.
 
Phân hệ quản lý ngân sách tuyển dụng
 - Hạch toán ngân sách hoạt động quản lý tuyển dụng của doanh nghiệp theo tháng, quý, năm. Dự báo ngân sách tuyển dụng theo kế hoạch phát triển nhân sự hàng năm của doanh nghiệp.nh kỳ tháng, quý, năm nhằm hướng tới các mục tiêu phát triển nhân sự và định hướng nội dung chương trình đào tạo cho các lần đào tạo sau được tốt hơn.

 
Hệ thống tác nghiệp
 - Phân hệ này cho phép người dùng phần mềm xem các thông tin liên quan đến hoạt động của mình tại doanh nghiệp.
Cho phép nhân viên trong toàn công ty trao đổi thông tin công việc với nhau.hướng nội dung chương trình đào tạo cho các lần đào tạo sau được tốt hơn.
 
Hệ thống báo cáo
 - Hệ thống báo cáo linh hoạt theo nhu cầu truy xuất thực tế. Các báo cáo được trình bày dưới dạng bảng biểu và nhiều dạng biểu đồ thống kê phong phú.Gíup nhân viên trong toàn công ty trao đổi thông tin công việc với nhau.Hướng nội dung chương trình đào tạo cho các lần đào tạo sau được tốt hơn.
 

Bài viết liên quan

Quản lý đào tạo

Phần mềm quản lý đào tạo sẽ giúp cho các doanh nghiệp quản lý tập trung hoạt động đào tạo nhân sự một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả nhất.

Quản lý nhân sự tiền lương

Hệ thống quản lý nhân sự, tiền lương ITECHPRO HRP có đầy đủ các tính năng và chức năng tiên tiến giúp cho các đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp quản lý tập trung và hoạch định nguồn lực nhân sự một cách hiệu quả

Phần mềm chăm sóc khách hàng tự động

Quản lý hoạt động bán hàng, chăm sóc khách hàng, thực hiện chiến dịch marketing một cách tự động, thuận tiện.

Website thương mại điện tử

Giải pháp giúp cho doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm đến hàng triệu người dùng, có tích hợp đồng bộ tồn kho sản phẩm với các điểm bán hàng

Quản lý bán hàng đa điểm

Quản lý chuỗi cửa hàng không giới hạn, xử lý đồng bộ dữ liệu nhiều cửa hàng

BESbswy