Phần mềm quản trị doanh nghiệp

Chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp phải là một giải pháp tổng thể và phải phù hợp với quy mô của từng doanh nghiệp, phù hợp với từng thời ...
Chương trình đào tạo dành cho cá nhân được ITECHPRO triển khai tới các bạn học viên thông qua 2 hình thức, đó là: Đào tạo trực tuyến (e-Learning) và Đào tạo ...

Các khóa đào tạo kỹ năng

Các khóa học theo yêu cầu của khách hàng chúng tôi đã triển khai:

Các khóa học về kỹ năng:

  • Kỹ năng lãnh đạo hiện đại.
  • Kỹ năng thuyết trình.
  • Kỹ năng bán hàng hiệu quả.

 

© 2011 Copyright by iTechPro. All rights Reserved