Phần mềm quản trị doanh nghiệp

Chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp phải là một giải pháp tổng thể và phải phù hợp với quy mô của từng doanh nghiệp, phù hợp với từng thời ...
Chương trình đào tạo dành cho cá nhân được ITECHPRO triển khai tới các bạn học viên thông qua 2 hình thức, đó là: Đào tạo trực tuyến (e-Learning) và Đào tạo ...

Chương trình Quản trị Doanh nghiệp

Các khóa học theo yêu cầu của khách hàng chúng tôi đã triển khai:

Quản trị doanh nghiệp

  • Quản trị Tài chính.
  • Quản trị Chiến lược.
  • Quản trị Rủi ro.
  • Quản trị Nhân sự.
  • Văn hóa Doanh nghiệp.
  • Quản trị Marketing.
  • Quản trị Thương hiệu.

 


 

© 2011 Copyright by iTechPro. All rights Reserved