Phần mềm quản trị doanh nghiệp

Chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp phải là một giải pháp tổng thể và phải phù hợp với quy mô của từng doanh nghiệp, phù hợp với từng thời ...
Chương trình đào tạo dành cho cá nhân được ITECHPRO triển khai tới các bạn học viên thông qua 2 hình thức, đó là: Đào tạo trực tuyến (e-Learning) và Đào tạo ...

Công nghệ Thông tin

Các khóa học theo yêu cầu của khách hàng chúng tôi đã triển khai:

Công nghệ thông tin

  • ICDL Certificate.
  • ICDL Advanced Certificate.
  • Khai thác, tìm kiếm thông tin trên Iternet.
  • An toàn và bảo mật thông tin.
  • Quản trị hệ thống mạng LAN/WAN.
  • Quản trị CSDL (Microsoft SQL Server 2005/2008, Oracle 10g).
  • Microsoft .NET.
  • Thương mại điện tử.
  • GIS.

 

© 2011 Copyright by iTechPro. All rights Reserved