Phần mềm quản trị doanh nghiệp

Chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp phải là một giải pháp tổng thể và phải phù hợp với quy mô của từng doanh nghiệp, phù hợp với từng thời ...
Chương trình đào tạo dành cho cá nhân được ITECHPRO triển khai tới các bạn học viên thông qua 2 hình thức, đó là: Đào tạo trực tuyến (e-Learning) và Đào tạo ...

Đào tạo trực tuyến

Là một phương thức đào tạo sử dụng hệ thống mạng Internet để thực hiện quá trình giảng dạy, học tập và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học viên. Toàn bộ các nội dung bài giảng được lưu trữ và chuyển tải trên hệ thống máy chủ Internet của ITECHPRO.

Mô hình này giúp cho việc học tập nhanh hơn với chi phí thấp, tăng cường khả năng tham gia học tập của học viên và luôn luôn bảo đảm tính cập nhật của các giáo trình. Học viên có tài khoản và mật khẩu truy cập hệ thống để tham khảo nội dung bài giảng, tài liệu, học tập và kiểm tra trực tuyến trên mạng, hoặc trao đổi thông tin với cộng đồng chuyên môn tại diễn đàn ITECHPRO bất cứ lúc nào và ở bất cứ nơi đâu.

Chương trình đào tạo trực tuyến của ITECHPRO đang được cung cấp tại địa chỉ: www.opentraining.vn

  

                                                                                                  

 

© 2011 Copyright by iTechPro. All rights Reserved