Tuyển dụng 3 nhân viên Tester

Công ty ITECHPRO đang cần tuyển dụng 3 người vị trí nhân viên Tester phần mềm làm việc tại Hà Nội với mức lương hấp dẫn từ 6-12tr/tháng. Xem ngay!

BESbswy