Tuyển dụng 10 nhân viên kinh doanh

Với sự phát triển lớn mạnh hàng năm, công ty ITECHPRO cần tuyển thêm 5 nhân viên kinh doanh để mở rộng quy mô phát triển và chăm sóc khách hàng của mình tốt hơn.

BESbswy